Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông năm 2014

 

Đến ngày 16/10, toàn tỉnh mới gieo trồng được khoảng 1.620 ha ngô vụ đông, đạt 60% kế hoạch (2.650 ha), diện tích đậu tương 110/300 ha, diện tích khoai lang 626/ 1.880 ha, các loại rau, đậu đạt khoảng 1.200/3.200 ha. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay toàn tỉnh sẽ gieo trồng trên 8.100 ha cây trồng các loại. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, các huyện, thành phố đã chủ động rà soát, xác định cụ thể từng loại đất có thể bố trí sản xuất vụ đông; tận dụng tối đa diện tích đất 2 vụ lúa, đất bưa bãi, đất đồi thấp, đất ven sông, suối, vườn nhà; mở rộng diện tích cây trồng có khung thời vụ dài như su hào, bắp cải, đậu đỗ, bầu, bí… nhằm đa dạng hóa cây trồng, đồng thời đảm bảo sản xuất vụ đông đạt hiệu quả tốt.

 

Kim Bôi là huyện đảm bảo khá tốt tiến độ sản xuất vụ đông. Xác định thời vụ sản xuất của vụ này rất nghiêm ngặt – nhất là trên chân ruộng 2 vụ lúa, UBND huyện đã chỉ đạo các địa bàn ngay từ tháng 6 cần chủ động bố trí diện tích trồng cây vụ đông, tập trung cấy xong trà lúa mùa sớm trong tháng 7 để giải phóng đất vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Đến nay, các xã, thị trấn trong huyện đã hoàn tất thu hoạch lúa vụ mùa, đang tập trung thu hoạch nhanh gọn cây màu vụ hè – thu, đồng thời tích cực sản xuất vụ đông với cơ cấu cây trồng gồm: ngô, khoai lang, khoai tây, đậu tương, rau đậu các loại. Đến ngày 16/10, toàn huyện đã trồng trên 700 ha cây vụ đông. Bà con nông dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung chăm sóc các loại cây vụ đông ưa ấm đã gieo trồng để cây sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo năng suất và sản lượng.

 

Hiện nay, vì đã hết khung thời vụ xuống giống nhóm cây vụ đông ưa ấm, để đẩy mạnh sản xuất vụ đông, Sở NN PTNT khuyến cáo: Các địa phương cần tận dụng tối đa điều kiện đất đai, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng theo hướng mở rộng diện tích nhóm cây vụ đông ưa lạnh, đặc biệt ưu tiên mở rộng diện tích các loại rau, củ, quả có đầu ra ổn định và cho hiệu quả kinh tế cao. Đối với các loại rau ăn lá cần hướng dẫn nông dân trồng gối, trồng rải vụ để tránh hiện tượng ế thừa lúc chính vụ làm giảm hiệu quả kinh tế. Đối với cây khoai tây, thời vụ trồng mới bắt đầu và còn kéo dài đến ngày 20/11 với khoai tây vụ đông chính vụ, khoai tây vụ đông – xuân và vụ xuân làm giống trồng có thể trồng đến cuối tháng 12, vì vậy, các địa phương có thể điều chỉnh theo hướng tăng diện tích. Đối với các cây rau họ thập tự, họ bầu bí cần tranh thủ gieo cây giống trong vườn ươm để có điều kiện chăm sóc và trồng được ngay khi có đất. Riêng đối với các loại rau đậu thực phẩm, các địa phương cần tích cực hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất rau an toàn, đồng thời tìm kiếm thị trường tiêu thụ để xây dựng vùng sản xuất hàng hóa ổn định, tăng hiệu quả kinh tế cho vùng sản xuất rau an toàn và khuyến khích mở rộng diện tích.

 

Đồng chí Vương Đắc Hùng, Phó Giám đốc Sở NN PTNT nhấn mạnh: Thực tế cho thấy, những nơi có sự chỉ đạo sâu sát, có cơ chế hỗ trợ nông dân thì sản xuất vụ đông được đẩy mạnh. Do đó, các địa phương cần huy động tối đa nguồn lực để thúc đẩy sản xuất vụ đông, tập trung cho khâu hỗ trợ giống, xây dựng mô hình, chỉ đạo sản xuất và chuyển giao tiến bộ  kỹ thuật. Cùng với nỗ lực đẩy mạnh sản xuất vụ đông, một trong những giải pháp quan trọng mà các địa phương cần thực hiện tốt là quản lý chặt chẽ nguồn nước, điều  tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất vụ đông, tích nước để có đủ nước phục vụ sản xuất vụ chiêm – xuân 2015, tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo yêu cầu  tưới tiêu và nâng cao hệ số sử dụng đất lúa trồng màu vụ đông.

 

 

 

 

                                                                        Thu Trang

 

 

Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông năm 2014

 

Đến ngày 16/10, toàn tỉnh mới gieo trồng được khoảng 1.620 ha ngô vụ đông, đạt 60% kế hoạch (2.650 ha), diện tích đậu tương 110/300 ha, diện tích khoai lang 626/ 1.880 ha, các loại rau, đậu đạt khoảng 1.200/3.200 ha. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay toàn tỉnh sẽ gieo trồng trên 8.100 ha cây trồng các loại. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, các huyện, thành phố đã chủ động rà soát, xác định cụ thể từng loại đất có thể bố trí sản xuất vụ đông; tận dụng tối đa diện tích đất 2 vụ lúa, đất bưa bãi, đất đồi thấp, đất ven sông, suối, vườn nhà; mở rộng diện tích cây trồng có khung thời vụ dài như su hào, bắp cải, đậu đỗ, bầu, bí… nhằm đa dạng hóa cây trồng, đồng thời đảm bảo sản xuất vụ đông đạt hiệu quả tốt.

 

Kim Bôi là huyện đảm bảo khá tốt tiến độ sản xuất vụ đông. Xác định thời vụ sản xuất của vụ này rất nghiêm ngặt – nhất là trên chân ruộng 2 vụ lúa, UBND huyện đã chỉ đạo các địa bàn ngay từ tháng 6 cần chủ động bố trí diện tích trồng cây vụ đông, tập trung cấy xong trà lúa mùa sớm trong tháng 7 để giải phóng đất vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Đến nay, các xã, thị trấn trong huyện đã hoàn tất thu hoạch lúa vụ mùa, đang tập trung thu hoạch nhanh gọn cây màu vụ hè – thu, đồng thời tích cực sản xuất vụ đông với cơ cấu cây trồng gồm: ngô, khoai lang, khoai tây, đậu tương, rau đậu các loại. Đến ngày 16/10, toàn huyện đã trồng trên 700 ha cây vụ đông. Bà con nông dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung chăm sóc các loại cây vụ đông ưa ấm đã gieo trồng để cây sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo năng suất và sản lượng.

 

Hiện nay, vì đã hết khung thời vụ xuống giống nhóm cây vụ đông ưa ấm, để đẩy mạnh sản xuất vụ đông, Sở NN PTNT khuyến cáo: Các địa phương cần tận dụng tối đa điều kiện đất đai, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng theo hướng mở rộng diện tích nhóm cây vụ đông ưa lạnh, đặc biệt ưu tiên mở rộng diện tích các loại rau, củ, quả có đầu ra ổn định và cho hiệu quả kinh tế cao. Đối với các loại rau ăn lá cần hướng dẫn nông dân trồng gối, trồng rải vụ để tránh hiện tượng ế thừa lúc chính vụ làm giảm hiệu quả kinh tế. Đối với cây khoai tây, thời vụ trồng mới bắt đầu và còn kéo dài đến ngày 20/11 với khoai tây vụ đông chính vụ, khoai tây vụ đông – xuân và vụ xuân làm giống trồng có thể trồng đến cuối tháng 12, vì vậy, các địa phương có thể điều chỉnh theo hướng tăng diện tích. Đối với các cây rau họ thập tự, họ bầu bí cần tranh thủ gieo cây giống trong vườn ươm để có điều kiện chăm sóc và trồng được ngay khi có đất. Riêng đối với các loại rau đậu thực phẩm, các địa phương cần tích cực hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất rau an toàn, đồng thời tìm kiếm thị trường tiêu thụ để xây dựng vùng sản xuất hàng hóa ổn định, tăng hiệu quả kinh tế cho vùng sản xuất rau an toàn và khuyến khích mở rộng diện tích.

 

Đồng chí Vương Đắc Hùng, Phó Giám đốc Sở NN PTNT nhấn mạnh: Thực tế cho thấy, những nơi có sự chỉ đạo sâu sát, có cơ chế hỗ trợ nông dân thì sản xuất vụ đông được đẩy mạnh. Do đó, các địa phương cần huy động tối đa nguồn lực để thúc đẩy sản xuất vụ đông, tập trung cho khâu hỗ trợ giống, xây dựng mô hình, chỉ đạo sản xuất và chuyển giao tiến bộ  kỹ thuật. Cùng với nỗ lực đẩy mạnh sản xuất vụ đông, một trong những giải pháp quan trọng mà các địa phương cần thực hiện tốt là quản lý chặt chẽ nguồn nước, điều  tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất vụ đông, tích nước để có đủ nước phục vụ sản xuất vụ chiêm – xuân 2015, tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo yêu cầu  tưới tiêu và nâng cao hệ số sử dụng đất lúa trồng màu vụ đông.

 

 

 

 

                                                                        Thu Trang

 

 

Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông năm 2014

 

Đến ngày 16/10, toàn tỉnh mới gieo trồng được khoảng 1.620 ha ngô vụ đông, đạt 60% kế hoạch (2.650 ha), diện tích đậu tương 110/300 ha, diện tích khoai lang 626/ 1.880 ha, các loại rau, đậu đạt khoảng 1.200/3.200 ha. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay toàn tỉnh sẽ gieo trồng trên 8.100 ha cây trồng các loại. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, các huyện, thành phố đã chủ động rà soát, xác định cụ thể từng loại đất có thể bố trí sản xuất vụ đông; tận dụng tối đa diện tích đất 2 vụ lúa, đất bưa bãi, đất đồi thấp, đất ven sông, suối, vườn nhà; mở rộng diện tích cây trồng có khung thời vụ dài như su hào, bắp cải, đậu đỗ, bầu, bí… nhằm đa dạng hóa cây trồng, đồng thời đảm bảo sản xuất vụ đông đạt hiệu quả tốt.

 

Kim Bôi là huyện đảm bảo khá tốt tiến độ sản xuất vụ đông. Xác định thời vụ sản xuất của vụ này rất nghiêm ngặt – nhất là trên chân ruộng 2 vụ lúa, UBND huyện đã chỉ đạo các địa bàn ngay từ tháng 6 cần chủ động bố trí diện tích trồng cây vụ đông, tập trung cấy xong trà lúa mùa sớm trong tháng 7 để giải phóng đất vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Đến nay, các xã, thị trấn trong huyện đã hoàn tất thu hoạch lúa vụ mùa, đang tập trung thu hoạch nhanh gọn cây màu vụ hè – thu, đồng thời tích cực sản xuất vụ đông với cơ cấu cây trồng gồm: ngô, khoai lang, khoai tây, đậu tương, rau đậu các loại. Đến ngày 16/10, toàn huyện đã trồng trên 700 ha cây vụ đông. Bà con nông dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung chăm sóc các loại cây vụ đông ưa ấm đã gieo trồng để cây sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo năng suất và sản lượng.

 

Hiện nay, vì đã hết khung thời vụ xuống giống nhóm cây vụ đông ưa ấm, để đẩy mạnh sản xuất vụ đông, Sở NN PTNT khuyến cáo: Các địa phương cần tận dụng tối đa điều kiện đất đai, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng theo hướng mở rộng diện tích nhóm cây vụ đông ưa lạnh, đặc biệt ưu tiên mở rộng diện tích các loại rau, củ, quả có đầu ra ổn định và cho hiệu quả kinh tế cao. Đối với các loại rau ăn lá cần hướng dẫn nông dân trồng gối, trồng rải vụ để tránh hiện tượng ế thừa lúc chính vụ làm giảm hiệu quả kinh tế. Đối với cây khoai tây, thời vụ trồng mới bắt đầu và còn kéo dài đến ngày 20/11 với khoai tây vụ đông chính vụ, khoai tây vụ đông – xuân và vụ xuân làm giống trồng có thể trồng đến cuối tháng 12, vì vậy, các địa phương có thể điều chỉnh theo hướng tăng diện tích. Đối với các cây rau họ thập tự, họ bầu bí cần tranh thủ gieo cây giống trong vườn ươm để có điều kiện chăm sóc và trồng được ngay khi có đất. Riêng đối với các loại rau đậu thực phẩm, các địa phương cần tích cực hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất rau an toàn, đồng thời tìm kiếm thị trường tiêu thụ để xây dựng vùng sản xuất hàng hóa ổn định, tăng hiệu quả kinh tế cho vùng sản xuất rau an toàn và khuyến khích mở rộng diện tích.

 

Đồng chí Vương Đắc Hùng, Phó Giám đốc Sở NN PTNT nhấn mạnh: Thực tế cho thấy, những nơi có sự chỉ đạo sâu sát, có cơ chế hỗ trợ nông dân thì sản xuất vụ đông được đẩy mạnh. Do đó, các địa phương cần huy động tối đa nguồn lực để thúc đẩy sản xuất vụ đông, tập trung cho khâu hỗ trợ giống, xây dựng mô hình, chỉ đạo sản xuất và chuyển giao tiến bộ  kỹ thuật. Cùng với nỗ lực đẩy mạnh sản xuất vụ đông, một trong những giải pháp quan trọng mà các địa phương cần thực hiện tốt là quản lý chặt chẽ nguồn nước, điều  tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất vụ đông, tích nước để có đủ nước phục vụ sản xuất vụ chiêm – xuân 2015, tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo yêu cầu  tưới tiêu và nâng cao hệ số sử dụng đất lúa trồng màu vụ đông.

 

 

 

 

                                                                        Thu Trang

 

 

Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông năm 2014

 

Đến ngày 16/10, toàn tỉnh mới gieo trồng được khoảng 1.620 ha ngô vụ đông, đạt 60% kế hoạch (2.650 ha), diện tích đậu tương 110/300 ha, diện tích khoai lang 626/ 1.880 ha, các loại rau, đậu đạt khoảng 1.200/3.200 ha. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay toàn tỉnh sẽ gieo trồng trên 8.100 ha cây trồng các loại. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, các huyện, thành phố đã chủ động rà soát, xác định cụ thể từng loại đất có thể bố trí sản xuất vụ đông; tận dụng tối đa diện tích đất 2 vụ lúa, đất bưa bãi, đất đồi thấp, đất ven sông, suối, vườn nhà; mở rộng diện tích cây trồng có khung thời vụ dài như su hào, bắp cải, đậu đỗ, bầu, bí… nhằm đa dạng hóa cây trồng, đồng thời đảm bảo sản xuất vụ đông đạt hiệu quả tốt.

 

Kim Bôi là huyện đảm bảo khá tốt tiến độ sản xuất vụ đông. Xác định thời vụ sản xuất của vụ này rất nghiêm ngặt – nhất là trên chân ruộng 2 vụ lúa, UBND huyện đã chỉ đạo các địa bàn ngay từ tháng 6 cần chủ động bố trí diện tích trồng cây vụ đông, tập trung cấy xong trà lúa mùa sớm trong tháng 7 để giải phóng đất vào cuối tháng 9, đầu tháng 10. Đến nay, các xã, thị trấn trong huyện đã hoàn tất thu hoạch lúa vụ mùa, đang tập trung thu hoạch nhanh gọn cây màu vụ hè – thu, đồng thời tích cực sản xuất vụ đông với cơ cấu cây trồng gồm: ngô, khoai lang, khoai tây, đậu tương, rau đậu các loại. Đến ngày 16/10, toàn huyện đã trồng trên 700 ha cây vụ đông. Bà con nông dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tập trung chăm sóc các loại cây vụ đông ưa ấm đã gieo trồng để cây sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo năng suất và sản lượng.

 

Hiện nay, vì đã hết khung thời vụ xuống giống nhóm cây vụ đông ưa ấm, để đẩy mạnh sản xuất vụ đông, Sở NN PTNT khuyến cáo: Các địa phương cần tận dụng tối đa điều kiện đất đai, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng theo hướng mở rộng diện tích nhóm cây vụ đông ưa lạnh, đặc biệt ưu tiên mở rộng diện tích các loại rau, củ, quả có đầu ra ổn định và cho hiệu quả kinh tế cao. Đối với các loại rau ăn lá cần hướng dẫn nông dân trồng gối, trồng rải vụ để tránh hiện tượng ế thừa lúc chính vụ làm giảm hiệu quả kinh tế. Đối với cây khoai tây, thời vụ trồng mới bắt đầu và còn kéo dài đến ngày 20/11 với khoai tây vụ đông chính vụ, khoai tây vụ đông – xuân và vụ xuân làm giống trồng có thể trồng đến cuối tháng 12, vì vậy, các địa phương có thể điều chỉnh theo hướng tăng diện tích. Đối với các cây rau họ thập tự, họ bầu bí cần tranh thủ gieo cây giống trong vườn ươm để có điều kiện chăm sóc và trồng được ngay khi có đất. Riêng đối với các loại rau đậu thực phẩm, các địa phương cần tích cực hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất rau an toàn, đồng thời tìm kiếm thị trường tiêu thụ để xây dựng vùng sản xuất hàng hóa ổn định, tăng hiệu quả kinh tế cho vùng sản xuất rau an toàn và khuyến khích mở rộng diện tích.

 

Đồng chí Vương Đắc Hùng, Phó Giám đốc Sở NN PTNT nhấn mạnh: Thực tế cho thấy, những nơi có sự chỉ đạo sâu sát, có cơ chế hỗ trợ nông dân thì sản xuất vụ đông được đẩy mạnh. Do đó, các địa phương cần huy động tối đa nguồn lực để thúc đẩy sản xuất vụ đông, tập trung cho khâu hỗ trợ giống, xây dựng mô hình, chỉ đạo sản xuất và chuyển giao tiến bộ  kỹ thuật. Cùng với nỗ lực đẩy mạnh sản xuất vụ đông, một trong những giải pháp quan trọng mà các địa phương cần thực hiện tốt là quản lý chặt chẽ nguồn nước, điều  tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất vụ đông, tích nước để có đủ nước phục vụ sản xuất vụ chiêm – xuân 2015, tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi nhằm đảm bảo yêu cầu  tưới tiêu và nâng cao hệ số sử dụng đất lúa trồng màu vụ đông.

 

 

 

 

                                                                        Thu Trang

 

 

TPHCM: Mưa giông, hàng loạt cây xanh bật gốc đè sập nhà và ô tô

Tại hiện trường, cây xanh dài khoảng 25m, gốc cây lớm cỡ hai người ôm đã bật gốc đè sập mái hiên của quán nhậu 543 An Dương Vương. Nhiều người hoảng sợ bỏ chạy.

 

 

 

 

Người dân sống tại khu vực này cho biết, khoảng 3giờ trời đang mưa rất to kèm theo sấm chớp thì bất ngờ cây này bật gốc đè lên mái nhà… Nhiều người kịp hô hoán nhau bỏ chạy ra xa.

Được biết dãy nhà này đang có nhiều sinh viên thuê trọ. Rất may, vào thời điểm trên sinh viên dãy trọ đã đi học nên không có thiệt hại về người.

Cách chỗ cây bật gốc chừng 50 m, tại ngã ba Trần Phú và An Dương Vương, một cây phi lao dài khoảng 20m cũng đã bật gốc đè lên đường dây điện khiến trụ điện gần đó bị ngã sập.

Nhiều người dân hiếu kỳ đổ xô lại xem nên gây ra hiện tượng ùn tắc xe cộ. Hiện giờ, các cơ quan chức năng đang kiểm tra, tiến hành dọn dẹp hiện trường.

Cũng vào thời điểm đó, trên đường Hùng Vương (phường 4, quận 5) một cây xanh khác đã bật gốc, gãy nhiều cành đè lên xe ô tô mang biển số 50LD 003.30. Cả chiếc xe ôtô bị bẹp dúm vì cây đè lên, phần đầu xe bị lún sâu….Theo thông tin ban đầu, chưa có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng vẫn đang giải quyết để giải phóng hiện trường.

 

 

Cây ngã đổ trước Nhà hát Hòa Bình đè hàng chục xe máy.

 

Phước Tĩnh – Minh Quý

VN đứng thứ 8 thế giới về nghiên cứu đột biến tạo giống

Có trên 50 giống cây trồng được tạo ra bằng phương pháp chiếu xạ gây đột biến như lúa, đậu tương, bưởi, lạc, ngô, hoa… đã được công nhận và đưa ra sản xuất.

VN dung thu 8 the gioi ve nghien cuu dot bien tao giong Hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh: VGP/Thế Phong

Tại hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đang diễn ra tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Việt Thanh cho biết, thực hiện Chiến lược “Ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020”, trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng NLNT đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và y tế.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đánh giá là nước đứng thứ 8 trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về đột biến tạo giống, và được trao Giải thưởng thành tựu xuất sắc về đột biến tạo giống.

Cụ thể, việc ứng dụng NLNT đã tạo ra nhiều giống cây trồng mới, cho năng suất và chất lượng cao. Cụ thể, có trên 50 giống cây trồng được tạo ra bằng phương pháp chiếu xạ gây đột biến như lúa, đậu tương, bưởi, lạc, ngô, hoa… đã được công nhận và đưa ra sản xuất.

Riêng đậu tương có trên 50% diện tích được trồng là giống được tạo ra bằng phương pháp chiếu xạ; giống lúa đột biến VND-95-20 là giống chủ lực để xuất khẩu đã chiếm 30% trên tổng diện tích 1 triệu ha đất canh tác tại Đồng bằng Sông Cửu Long, giống lúa đột biến DT10 được tạo ra trong những năm 1990 và từđóđến nay tạo ra tổng giá trị thu nhập lên đến 3 tỷ USD, tăng 537,6 triệu USD so với việc ứng dụng giống cũ. Bên cạnh đó, giống lúa Khang Dân đột biến cũng được tạo ra và nhanh chóng trở thành một giống quan trọng trong sản xuất lúa gạo Việt Nam.

Trong lĩnh vực Y tế, NLNT đã được ứng dụng để chẩn đoán hình ảnh và xạ trị trong điều trị ung thư, bệnh tim mạch, hệ tiêu hóa, xương khớp, hô hấp… mang lại kết quả khả quan cho hàng nghìn bệnh nhân mỗi năm. Ngoài ra, ứng dụng NLNT còn góp phần phát triển nhiều ngành kinh tế khác như ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp, trong khí tượng thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường…

Cùng với việc ứng dụng NLNT cho phát triển kinh tế-xã hội, hiện nay, Việt Nam cũng đang tích cực triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển điện hạt nhân. Tuy nhiên, công tác phát triển hạ tầng điện hạt nhân quốc gia nói chung, cũng như dự án điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận nói riêng vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra.

Việc phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực NLNT trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nâng cao chất lượng, đảm bảo số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực cần thiết cho các cơ quan quản lý, nghiên cứu, triển khai, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia, cũng như việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng NLNT.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ KHCN), cần xây dựng các kế hoạch và phân công thực hiện, tăng cường hợp tác và phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai có hiệu quả quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác thống kê, đánh giá hiện trạng ứng dụng NLNT so với các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; phối hợp nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế, đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện từ nay đến năm 2020.

Ngoài ra, cần tăng cường phối hợp trong nước và hợp tác quốc tế, đặc biệt với IAEA trong phát triển hạ tầng điện hạt nhân. Tăng cường vai trò tham gia của các Viện nghiên cứu, các trường đại học lớn trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng NLNT và phát triển điện hạt nhân; tích cực triển khai công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ quản lý, pháp quy hạt nhân, đội ngũ chuyên gia nghiên cứu vàứng dụng NLNT; đẩy mạnh đào tạo sau đại học các chuyên ngành hạt nhân.

Thế Phong

VN đứng thứ 8 thế giới về nghiên cứu đột biến tạo giống

Có trên 50 giống cây trồng được tạo ra bằng phương pháp chiếu xạ gây đột biến như lúa, đậu tương, bưởi, lạc, ngô, hoa… đã được công nhận và đưa ra sản xuất.

VN dung thu 8 the gioi ve nghien cuu dot bien tao giong Hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Ảnh: VGP/Thế Phong

Tại hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đang diễn ra tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ KHCN Trần Việt Thanh cho biết, thực hiện Chiến lược “Ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020”, trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng NLNT đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và y tế.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đánh giá là nước đứng thứ 8 trên thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu về đột biến tạo giống, và được trao Giải thưởng thành tựu xuất sắc về đột biến tạo giống.

Cụ thể, việc ứng dụng NLNT đã tạo ra nhiều giống cây trồng mới, cho năng suất và chất lượng cao. Cụ thể, có trên 50 giống cây trồng được tạo ra bằng phương pháp chiếu xạ gây đột biến như lúa, đậu tương, bưởi, lạc, ngô, hoa… đã được công nhận và đưa ra sản xuất.

Riêng đậu tương có trên 50% diện tích được trồng là giống được tạo ra bằng phương pháp chiếu xạ; giống lúa đột biến VND-95-20 là giống chủ lực để xuất khẩu đã chiếm 30% trên tổng diện tích 1 triệu ha đất canh tác tại Đồng bằng Sông Cửu Long, giống lúa đột biến DT10 được tạo ra trong những năm 1990 và từđóđến nay tạo ra tổng giá trị thu nhập lên đến 3 tỷ USD, tăng 537,6 triệu USD so với việc ứng dụng giống cũ. Bên cạnh đó, giống lúa Khang Dân đột biến cũng được tạo ra và nhanh chóng trở thành một giống quan trọng trong sản xuất lúa gạo Việt Nam.

Trong lĩnh vực Y tế, NLNT đã được ứng dụng để chẩn đoán hình ảnh và xạ trị trong điều trị ung thư, bệnh tim mạch, hệ tiêu hóa, xương khớp, hô hấp… mang lại kết quả khả quan cho hàng nghìn bệnh nhân mỗi năm. Ngoài ra, ứng dụng NLNT còn góp phần phát triển nhiều ngành kinh tế khác như ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp, trong khí tượng thủy văn, địa chất, khoáng sản và bảo vệ môi trường…

Cùng với việc ứng dụng NLNT cho phát triển kinh tế-xã hội, hiện nay, Việt Nam cũng đang tích cực triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển điện hạt nhân. Tuy nhiên, công tác phát triển hạ tầng điện hạt nhân quốc gia nói chung, cũng như dự án điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận nói riêng vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra.

Việc phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực NLNT trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu nâng cao chất lượng, đảm bảo số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực cần thiết cho các cơ quan quản lý, nghiên cứu, triển khai, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia, cũng như việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng NLNT.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng nguyên tử (Bộ KHCN), cần xây dựng các kế hoạch và phân công thực hiện, tăng cường hợp tác và phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai có hiệu quả quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác thống kê, đánh giá hiện trạng ứng dụng NLNT so với các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; phối hợp nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm quốc tế, đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện từ nay đến năm 2020.

Ngoài ra, cần tăng cường phối hợp trong nước và hợp tác quốc tế, đặc biệt với IAEA trong phát triển hạ tầng điện hạt nhân. Tăng cường vai trò tham gia của các Viện nghiên cứu, các trường đại học lớn trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng NLNT và phát triển điện hạt nhân; tích cực triển khai công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ quản lý, pháp quy hạt nhân, đội ngũ chuyên gia nghiên cứu vàứng dụng NLNT; đẩy mạnh đào tạo sau đại học các chuyên ngành hạt nhân.

Thế Phong

Các đại gia sàn chứng khoán sẽ “làm mưa làm gió” ngành giống cây trồng …

Nếu như những “ông lớn” ngành bất động sản như HAG, DLG, TDH… chuyển hướng đầu tư vào ngành nông nghiệp nói chung theo dạng trực tiếp thì có một trào lưu khác dường như chóng vánh hơn nhiều đối với lĩnh vực giống cây trồng nói riêng, đó là con đường MA.

Xét riêng lĩnh vực giống cây trồng này, hiện ngành có 5 doanh nghiệp lớn chi phối khoảng 30% thị phần cả nước gồm CTCP Giống Cây trồng Miền Nam (NSC), CTCP Giống Cây trồng Trung Ương (SSC), CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC), Tổng Công ty Giống Cây trồng Thái Bình (Thái Bình Seed) và Công ty TNHH MTV SD Giống Cây trồng An Giang trực tiếp đầu tư nghiên cứu và cung ứng giống.

PAN “theo đuổi” NSC, trong khi đó NSC lại đi gom những doanh nghiệp có cùng chuỗi giá trị sản xuất; FIT “bẻ lái” vào TSC và ASM; hay như FLC cũng đầu tư vào HAI… cuộc chiến MA ngành nông nghiệp nói chung và lĩnh vực giống cây trồng nói riêng đang gay cấn hơn bao giờ hết. Hơn 30% thị phần đang dồn về 3 ông lớn trên sàn chứng khoán.

Một số chỉ tiêu cơ bản của các doanh nghiệp giống cây trồng trong năm 2013

Cac dai gia san chung khoan se �Slam mua lam gio� nganh giong cay trong Viet?

SSI gom NSC, SSC và Thái Bình Seed

Hiện tại NSC mới chỉ có thế mạnh tại thị trường miền Bắc với 25% thị phần lúa từ duyên hải Nam Trung Bộ trở ra, còn giống ngô chỉ chiếm 7% thị phần. Sản phẩm chính của NSC là các loại hạt giống cho các cây hàng năm bao gồm: giống lúa thuần, lúa lai; giống ngô; đỗ tương; lạc, khoai tây và rau. Trong đó lúa và ngô là hai loại giống đóng góp chủ yếu vào doanh thu và lợi nhuận của NSC.

Trong khi đó, thị trường tiêu thụ lớn nhất của SSC là khu vực TPHCM (49%), Hà Nội (34%), còn lại là Tây Nguyên và Nghệ An. SSC chủ yếu cung ứng hạt giống ngô, hiện thị phần ngô của SSC chiếm trên 20%, lúa lai trên 10% và hạt giống rau 5%. SSC đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 25%/năm từ nay đến 2016 và chiếm 30% thị phần trong nước. SSC cũng đã tiến hành xuất khẩu sang Lào (chiếm 20-25% thị phần), Campuchia (45% thị phần) và đang muốn mở rộng thêm sang Myanmar. Ngoài ra, SSC đã mua lại Công ty Liên doanh hạt giống Đông Tây để phát triển hạt giống rau, vốn có tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với phân phối hạt giống ngô, lúa…

Nhằm làm “bàn đạp” mở rộng thị phần tại khu vực phía Nam, NSC vừa công bố chào mua công khai SSC nhằm tăng nắm giữ từ 25% lên 40% vốn. Không những vậy, NSC cũng đang là cổ đông lớn của một số doanh nghiệp có cùng chuỗi giá trị sản xuất như Quảng Nam Seed (78%), Hà Tây Seed (53.8%) và đặc biệt là Thái Bình Seed (6.24%).

Trong đó, Thái Bình Seed được đánh giá nằm trong Top 3 công ty giống nội địa với hệ thống phân phối giống lúa kéo dài từ Bắc chí Nam, tự phát triển nhiều giống lúa cao sản. Thái Bình Seed bắt đầu nổi lên khi tháng 6 vừa qua SCIC đã bán đấu giá 91,800 cổ phần Thái Bình Seed với giá 228,000 đồng/cp (giá khởi điểm đã ở mức 108,000 đồng/cp). Sau khi bán bớt số cổ phần trên, SCIC vẫn còn nắm giữ 214,200 cổ phần, tương đương 21.5% vốn điều lệ của Thái Bình Seed. Hiện nhà đầu tư mua số cổ phần trên từ SCIC vẫn chưa được tiết lộ.

Thái Bình Seed có vốn điều lệ chỉ gần 10 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế hàng năm của công ty đều gấp 2-5 lần vốn. Còn cổ tức từ 2010-2012 lần lượt là 50%, 100% và 300%. Cổ tức 2014 được đặt ra ở mức 20%, doanh thu 350 tỷ đồng và lợi nhuận 20 tỷ đồng.

SSI, FLC và FIT đang “thâu tóm” ngành giống cây trồng tại Việt Nam

Cac dai gia san chung khoan se �Slam mua lam gio� nganh giong cay trong Viet?

Tuy nhiên, đằng sau bóng dáng của NSC lại có một “ông lớn” chuyên đi MA khác chính là CTCP Xuyên Thái Bình (PAN). Hiện PAN đang sở hữu 55% vốn của NSC và mục tiêu lên tới 65% cổ phần chi phối. Bởi thế mà hồi tháng 9 vừa qua, HĐQT PAN đã thống nhất sẽ huy động hơn 752 tỷ đồng để thực hiện chiến lược đầu tư, mua lại, hợp nhất các công ty trong ngành chế biến thực phẩm tiêu dùng.

Và “đại gia chống lưng” cho PAN không ai khác lại chính là CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI). Ông Nguyễn Duy Hưng đồng thời đều giữ vị trí Chủ tịch tại hai đơn vị này.

Ngoài việc nắm giữ gián tiếp các cổ phiếu ngành nông nghiệp, SSI còn sở hữu trực tiếp hơn 20% vốn SSC và 1.21% vốn của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico) và một loạt những doanh nghiệp sản xuất chế biến khác như BBC, LAF, GIL…

Rõ ràng SSI đang nắm bắt cơ hội của ngành nông nghiệp khi vấn đề an toàn và an ninh lương thực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Theo đánh giá của vị đại diện của nhóm này, những công ty có khả năng tích hợp chuỗi giá trị trong nông nhiệp, đảm bảo thực phẩm an toàn, có khả năng truy xuất nguồn gốc, tập trung vào chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận cho cổ đông và giá trị tích cực cho xã hội.

SCIC thoái vốn, FLC và FIT rẽ hướng nghề nông

Thời gian qua, SCIC đã tiến hành thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp theo đề án tái cơ cấu. Chính nhờ những cuộc “nhả hàng” này mà đã tạo ra một làn sóng MA cũng như những con sóng giá cổ phiếu ấn tượng. Cũng từ đây, nhiều doanh nghiệp đã chớp lấy cơ hội đầu tư thêm vào những lĩnh vực được cho là tiềm năng mà khác xa với hoạt động chính của mình.

Gần đây nhất là thương vụ khi SCIC thoái vốn, CTCP Tập đoàn FLC (FLC) đã chớp ngay cơ hội đầu tư vào CTCP Nông dược HAI (HAI) với mục tiêu đưa HAI trở thành doanh nghiệp đứng trong top 3 thị phần cả nước ở lĩnh vực nông dược vào năm 2016.

Cũng mục tiêu như FLC, khi thâu tóm CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC), CTCP Đầu tư FIT (FIT) cho biết sẽ là đối tác phù hợp để giúp TSC trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm của Việt Nam. Còn trước mắt sẽ giúp TSC hoàn thành kế hoạch năm 2014 cũng như xóa lỗ lũy kế.

Theo thống kê, hiện ngành giống cây trồng của Việt Nam có quy mô khá nhỏ, thị trường phân tán và manh mún với hơn 260 doanh nghiệp hoạt động tại các địa phương trên cả nước. Vì thế, có một thực tế là hiện nay giống trong nước phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn với giống nhập khẩu, chưa kể mỗi địa phương lại có 1 bộ giống riêng, chưa có giống chủ lực của từng vùng khiến chất lượng nông sản không đồng đều, khó cạnh tranh, giá bán thấp… Đồng thời cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của nông dân về cả số lượng và chất lượng. Hiệp hội giống cây trồng cho biết, mỗi năm nước ta phải bỏ ra khoảng 46 triệu USD nhập hạt giống lúa lai; 30-40 triệu USD nhập giống ngô lai và cả trăm triệu USD nhập hạt giống rau lai F1.

Với những tác nhân mới, cộng thêm những chính sách ưu đãi từ Chính phủ đối với lĩnh vực nông nghiệp thì liệu doanh nghiệp Việt có lật ngược được thế cờ trong thời gian tới khi mà giống ngoại đang nắm phần lớn thị phần? Trước mắt rõ ràng sẽ có một cuộc cách mạng chất lượng sản phẩm trong ngành nông nghiệp khi vốn đang được đổ vào khá mạnh và việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ ngày càng gay gắt hơn.

Hiện thị trường ngành giống cây trồng trong nước vẫn rất tiềm năng bởi dư địa phát triển còn rộng.

Các đại gia sàn chứng khoán sẽ “làm mưa làm gió” ngành giống cây trồng …

Nếu như những “ông lớn” ngành bất động sản như HAG, DLG, TDH… chuyển hướng đầu tư vào ngành nông nghiệp nói chung theo dạng trực tiếp thì có một trào lưu khác dường như chóng vánh hơn nhiều đối với lĩnh vực giống cây trồng nói riêng, đó là con đường MA.

Xét riêng lĩnh vực giống cây trồng này, hiện ngành có 5 doanh nghiệp lớn chi phối khoảng 30% thị phần cả nước gồm CTCP Giống Cây trồng Miền Nam (NSC), CTCP Giống Cây trồng Trung Ương (SSC), CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC), Tổng Công ty Giống Cây trồng Thái Bình (Thái Bình Seed) và Công ty TNHH MTV SD Giống Cây trồng An Giang trực tiếp đầu tư nghiên cứu và cung ứng giống.

PAN “theo đuổi” NSC, trong khi đó NSC lại đi gom những doanh nghiệp có cùng chuỗi giá trị sản xuất; FIT “bẻ lái” vào TSC và ASM; hay như FLC cũng đầu tư vào HAI… cuộc chiến MA ngành nông nghiệp nói chung và lĩnh vực giống cây trồng nói riêng đang gay cấn hơn bao giờ hết. Hơn 30% thị phần đang dồn về 3 ông lớn trên sàn chứng khoán.

Một số chỉ tiêu cơ bản của các doanh nghiệp giống cây trồng trong năm 2013

Cac dai gia san chung khoan se �Slam mua lam gio� nganh giong cay trong Viet?

SSI gom NSC, SSC và Thái Bình Seed

Hiện tại NSC mới chỉ có thế mạnh tại thị trường miền Bắc với 25% thị phần lúa từ duyên hải Nam Trung Bộ trở ra, còn giống ngô chỉ chiếm 7% thị phần. Sản phẩm chính của NSC là các loại hạt giống cho các cây hàng năm bao gồm: giống lúa thuần, lúa lai; giống ngô; đỗ tương; lạc, khoai tây và rau. Trong đó lúa và ngô là hai loại giống đóng góp chủ yếu vào doanh thu và lợi nhuận của NSC.

Trong khi đó, thị trường tiêu thụ lớn nhất của SSC là khu vực TPHCM (49%), Hà Nội (34%), còn lại là Tây Nguyên và Nghệ An. SSC chủ yếu cung ứng hạt giống ngô, hiện thị phần ngô của SSC chiếm trên 20%, lúa lai trên 10% và hạt giống rau 5%. SSC đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 25%/năm từ nay đến 2016 và chiếm 30% thị phần trong nước. SSC cũng đã tiến hành xuất khẩu sang Lào (chiếm 20-25% thị phần), Campuchia (45% thị phần) và đang muốn mở rộng thêm sang Myanmar. Ngoài ra, SSC đã mua lại Công ty Liên doanh hạt giống Đông Tây để phát triển hạt giống rau, vốn có tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với phân phối hạt giống ngô, lúa…

Nhằm làm “bàn đạp” mở rộng thị phần tại khu vực phía Nam, NSC vừa công bố chào mua công khai SSC nhằm tăng nắm giữ từ 25% lên 40% vốn. Không những vậy, NSC cũng đang là cổ đông lớn của một số doanh nghiệp có cùng chuỗi giá trị sản xuất như Quảng Nam Seed (78%), Hà Tây Seed (53.8%) và đặc biệt là Thái Bình Seed (6.24%).

Trong đó, Thái Bình Seed được đánh giá nằm trong Top 3 công ty giống nội địa với hệ thống phân phối giống lúa kéo dài từ Bắc chí Nam, tự phát triển nhiều giống lúa cao sản. Thái Bình Seed bắt đầu nổi lên khi tháng 6 vừa qua SCIC đã bán đấu giá 91,800 cổ phần Thái Bình Seed với giá 228,000 đồng/cp (giá khởi điểm đã ở mức 108,000 đồng/cp). Sau khi bán bớt số cổ phần trên, SCIC vẫn còn nắm giữ 214,200 cổ phần, tương đương 21.5% vốn điều lệ của Thái Bình Seed. Hiện nhà đầu tư mua số cổ phần trên từ SCIC vẫn chưa được tiết lộ.

Thái Bình Seed có vốn điều lệ chỉ gần 10 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế hàng năm của công ty đều gấp 2-5 lần vốn. Còn cổ tức từ 2010-2012 lần lượt là 50%, 100% và 300%. Cổ tức 2014 được đặt ra ở mức 20%, doanh thu 350 tỷ đồng và lợi nhuận 20 tỷ đồng.

SSI, FLC và FIT đang “thâu tóm” ngành giống cây trồng tại Việt Nam

Cac dai gia san chung khoan se �Slam mua lam gio� nganh giong cay trong Viet?

Tuy nhiên, đằng sau bóng dáng của NSC lại có một “ông lớn” chuyên đi MA khác chính là CTCP Xuyên Thái Bình (PAN). Hiện PAN đang sở hữu 55% vốn của NSC và mục tiêu lên tới 65% cổ phần chi phối. Bởi thế mà hồi tháng 9 vừa qua, HĐQT PAN đã thống nhất sẽ huy động hơn 752 tỷ đồng để thực hiện chiến lược đầu tư, mua lại, hợp nhất các công ty trong ngành chế biến thực phẩm tiêu dùng.

Và “đại gia chống lưng” cho PAN không ai khác lại chính là CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI). Ông Nguyễn Duy Hưng đồng thời đều giữ vị trí Chủ tịch tại hai đơn vị này.

Ngoài việc nắm giữ gián tiếp các cổ phiếu ngành nông nghiệp, SSI còn sở hữu trực tiếp hơn 20% vốn SSC và 1.21% vốn của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico) và một loạt những doanh nghiệp sản xuất chế biến khác như BBC, LAF, GIL…

Rõ ràng SSI đang nắm bắt cơ hội của ngành nông nghiệp khi vấn đề an toàn và an ninh lương thực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Theo đánh giá của vị đại diện của nhóm này, những công ty có khả năng tích hợp chuỗi giá trị trong nông nhiệp, đảm bảo thực phẩm an toàn, có khả năng truy xuất nguồn gốc, tập trung vào chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận cho cổ đông và giá trị tích cực cho xã hội.

SCIC thoái vốn, FLC và FIT rẽ hướng nghề nông

Thời gian qua, SCIC đã tiến hành thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp theo đề án tái cơ cấu. Chính nhờ những cuộc “nhả hàng” này mà đã tạo ra một làn sóng MA cũng như những con sóng giá cổ phiếu ấn tượng. Cũng từ đây, nhiều doanh nghiệp đã chớp lấy cơ hội đầu tư thêm vào những lĩnh vực được cho là tiềm năng mà khác xa với hoạt động chính của mình.

Gần đây nhất là thương vụ khi SCIC thoái vốn, CTCP Tập đoàn FLC (FLC) đã chớp ngay cơ hội đầu tư vào CTCP Nông dược HAI (HAI) với mục tiêu đưa HAI trở thành doanh nghiệp đứng trong top 3 thị phần cả nước ở lĩnh vực nông dược vào năm 2016.

Cũng mục tiêu như FLC, khi thâu tóm CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC), CTCP Đầu tư FIT (FIT) cho biết sẽ là đối tác phù hợp để giúp TSC trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm của Việt Nam. Còn trước mắt sẽ giúp TSC hoàn thành kế hoạch năm 2014 cũng như xóa lỗ lũy kế.

Theo thống kê, hiện ngành giống cây trồng của Việt Nam có quy mô khá nhỏ, thị trường phân tán và manh mún với hơn 260 doanh nghiệp hoạt động tại các địa phương trên cả nước. Vì thế, có một thực tế là hiện nay giống trong nước phải chịu áp lực cạnh tranh rất lớn với giống nhập khẩu, chưa kể mỗi địa phương lại có 1 bộ giống riêng, chưa có giống chủ lực của từng vùng khiến chất lượng nông sản không đồng đều, khó cạnh tranh, giá bán thấp… Đồng thời cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của nông dân về cả số lượng và chất lượng. Hiệp hội giống cây trồng cho biết, mỗi năm nước ta phải bỏ ra khoảng 46 triệu USD nhập hạt giống lúa lai; 30-40 triệu USD nhập giống ngô lai và cả trăm triệu USD nhập hạt giống rau lai F1.

Với những tác nhân mới, cộng thêm những chính sách ưu đãi từ Chính phủ đối với lĩnh vực nông nghiệp thì liệu doanh nghiệp Việt có lật ngược được thế cờ trong thời gian tới khi mà giống ngoại đang nắm phần lớn thị phần? Trước mắt rõ ràng sẽ có một cuộc cách mạng chất lượng sản phẩm trong ngành nông nghiệp khi vốn đang được đổ vào khá mạnh và việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ ngày càng gay gắt hơn.

Hiện thị trường ngành giống cây trồng trong nước vẫn rất tiềm năng bởi dư địa phát triển còn rộng.

Ngô

Đồng chí Vũ Quốc Toàn – Chủ tịch UBND xã cho biết, theo kế hoạch huyện giao, vụ đông năm 2014, xã Yên Bình gieo trồng 38,6ha cây ngô đông, trong đó diện tích trên chân ruộng 2 vụ là 35ha, còn lại là ngô trên đất soi bãi và 3ha khoai lang, rau màu các loại. Để bảo đảm kế hoạch sản xuất vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất đồng thời chủ động được kế hoạch để sản xuất vụ chiêm xuân năm 2015, UBND xã đã xây dựng kế hoạch chuyên đề về trồng cây vụ đông; thành lập Ban chỉ đạo trồng cây vụ đông, đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban chỉ đạo; xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Ban chỉ đạo tiến hành thăm đồng, đôn đốc nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa để trồng cây vụ đông. Đối với những diện tích lúa chín sớm, Ban chỉ đạo chỉ đạo nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành gặt lúa, gặt đến đâu tranh thủ làm đất, xuống giống để trồng ngô đông cho kịp thời vụ.

Với mục đích tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất vụ đông, coi đây là vụ sản xuất chính trong năm, ngay sau khi nhân dân bắt đầu thu hoạch lúa mùa, xã đã phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng cây vụ đông cho nhân dân đồng thời cung ứng 772kg ngô giống cho nhân dân; chỉ đạo nhân dân ra quân làm điểm mô hình trồng ngô đông trên chân ruộng 2 vụ 1ha tại thôn Cây Thị, tạo không khí thi đua sôi nổi trong xã.

Dẫn chúng tôi đi thăm cánh đồng thôn Đức Tiến 1, một trong những thôn có phong trào làm cây vụ đông khá tốt của xã, Chủ tịch Vũ Quốc Toàn cho biết: “Xác định ngô là cây trồng chủ lực, bảo đảm tỷ lệ ngô sinh trưởng tốt, rút kinh nghiệm từ những vụ trước, năm nay, xã chỉ đạo nhân dân làm bầu ngô để tỷ lệ sống đạt cao và lên luống, tạo rãnh thoát nước, không để ngô bị ngập úng”.

Trên con đường dẫn ra các thôn Đức Tiến 1, Cây Thị, Cây Vối, Linh Môn và cả 11 thôn trong xã, người dân tấp nập ra đồng làm vụ đông. Đang xuống giống trồng ngô trên diện tích đất lúa 2 vụ của gia đình, bà Nguyễn Thị Đào, thôn Đức Tiến 1 cho biết: “Nhà có hơn 5 sào ruộng, vụ đông năm nào gia đình tôi cũng trồng ngô và rau màu nhưng ngô vẫn là cây trồng chủ lực. Vụ đông năm nào gia đình cũng mượn thêm ruộng của các gia đình lân cận để trồng ngô, bình quân mỗi năm trồng hơn 1ha ngô đông trên chân ruộng 2 vụ. Ngoài ra, gia đình còn trồng hơn 1ha ngô đồi”.

Ngoài phục vụ phát triển chăn nuôi, gia đình bà bán ra thị trường hơn 4 tấn ngô mỗi năm. Đang làm đất để trồng hơn 1 sào cây màu trên diện tích đất soi bãi, chị Hoàng Thị Thịnh, thôn Cây Thị cho biết: “Nhà có hơn 6 sào ruộng, cứ vụ đông là gia đình trồng ngô và rau màu. Làm thế để vừa phục vụ chăn nuôi, phần còn bán ra thị trường cũng có chút tiền trang trải cuộc sống và cho con cái học hành”.

Nhà chị có hơn 6 sào ruộng thì chỉ có 1 sào đất soi bãi và gần 2 sào có thể trồng cây màu vụ đông, còn lại là ruộng chằm. Do ít lao động, con còn nhỏ nên mấy năm trước, gia đình chị chủ yếu tra hạt thẳng xuống ruộng. Năm nào mưa gió thuận hòa thì được; năm mưa nhiều thì những chân ruộng thấp, úng nước, ngô chết hết, duy chỉ có diện tích soi bãi cho thu hoạch. Năm nay, theo chỉ đạo của xã, ngay khi chuẩn bị thu hoạch lúa mùa, gia đình đã ngâm ủ và làm bầu ngô giống. Tuy mất nhiều công nhưng tỷ lệ sống của cây tương đối cao, năng suất cũng tương đương cấy lúa, khoảng 2 tạ/sào.

Hy vọng với những giải pháp đồng bộ cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống chính trị và nông dân sẽ đem lại một vụ đông thắng lợi, góp phần ổn định an ninh lương thực trên địa bàn và thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở xã Yên Bình.

Thanh Tân